Chính sách bảo mật

Để tiện lợi cho bạn, sử dụng các dịch vụ liên quan, và cung cấp cho bạn nhiều kinh nghiệm cá nhân và dịch vụ hơn, bạn đang dùng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi chúng tôi sử dụng. Chúng tôi hy vọng sẽ giải thích cho bạn qua tuyên bố quyền riêng tư này, khi sử dụng Lumiproxy và www.Lumiproxy.cc dịch vụ (gọi chung là 'dịch vụ'), cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn, và truy cập của chúng tôi đến bạn, cập nhật, kiểm soát và bảo vệ thông tin này. Tuyên bố riêng tư này liên quan chặt chẽ đến dịch vụ đám mây dễ sử dụng của sản phẩm, tôi hy vọng bạn đọc nó cẩn thận.

Anh dùng dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là anh đã đồng ý rằng chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin liên quan của anh phù hợp với thông báo này và để cung cấp cho anh các biện pháp kiểm soát và bảo vệ.

1. Trách nhiệm

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ Lumiproxy.

1.2 bên thứ ba cung cấp cho bạn những dịch vụ được cung cấp bởi Lumiproxy, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ cung cấp và sử dụng thông tin, áp dụng và sử dụng thông tin của bạn, áp dụng thông tin và sự riêng tư giữa thông tin và sự riêng tư của bạn.

1.3 'thông tin' trong tuyên bố riêng tư này đề cập đến thông tin thu thập được trong bài thứ hai. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho dữ liệu bạn lưu trữ trong sản phẩm hệ thống đám mây dễ dàng.

2. Phạm vi thu thập thông tin

2.1. Hoàn thành việc đăng ký, quản lí, xác thực thực tế tài khoản Lumiproxy, bạn cần nộp thông tin thực, hợp pháp, có hiệu quả, bao gồm nhưng không giới hạn tên, email, số QQ, địa chỉ liên lạc, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng ký công nghiệp và thương mại,...

2.2 để cung cấp dịch vụ liên tục và bảo đảm chất lượng dịch vụ, chúng ta sẽ ghi lại và lưu đăng nhập của bạn và sử dụng dịch vụ này trong suốt dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày và giờ truy cập, thông tin tính năng phần cứng và phần mềm, định danh người dùng và hồ sơ duyệt web.

Nếu bạn cần giao hoặc thực hiện kiểm tra sản phẩm trên ứng dụng trực tuyến, bạn nên cung cấp thông tin liên lạc, địa chỉ, vv cần thiết cho hợp đồng.

3. Làm thế nào để thu thập thông tin

3.1 chúng tôi thu thập thông tin của các bạn thông qua sự phục vụ chủ động của các bạn, cũng như tạo các hồ sơ tương ứng trong quá trình phục vụ của các bạn.

3.2 chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn thông qua bánh quy và các công nghệ liên quan khác. Các ứng dụng cụ thể mà chúng ta sử dụng bánh quy bao gồm: Nhớ danh tính của bạn. Ví dụ: Bánh quy giúp chúng tôi xác định bạn là người dùng đã đăng ký. Phân tích việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ cá nhân hoá sâu sắc hơn, bao gồm các dịch vụ như dịch vụ khách hàng chuyên dụng, khuyến nghị.

3.3 bạn có thể từ chối hoặc quản lý bánh quy thông qua cài đặt trình duyệt. Nhưng xin lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa bánh quy, bạn có thể không thể tận hưởng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, và một số tính năng có thể bị ảnh hưởng.

Thông tin về các bánh quy Lumiproxy sẽ áp dụng tuyên bố riêng tư này.

4. Thông tin

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, tiện lợi hơn, an toàn hơn, theo tiền đề tuân thủ luật và quy định liên quan, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được như các mục đích sau: cung cấp cho bạn dịch vụ. Đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn. Tối ưu hóa dịch vụ và phát triển. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ tối ưu hoá các dịch vụ của mình dựa trên các thông tin được tạo ra trong nhu cầu của bạn theo hệ thống Lumiproxy. Bảo vệ Lumiproxy, người dùng Lumiproxy và các đối tác Lumiproxy. Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để chứng thực, phòng chống an ninh, xử lý khiếu nại, phối hợp tranh chấp, giám sát gian lận. Chẳng hạn, khi sử dụng các đặc tính bảo mật hoặc các dịch vụ tương tự khác, chúng ta sẽ phát hiện các chương trình độc hại hoặc các virus, hoặc xác định thông tin gian lận. Cung cấp cho anh thêm các dịch vụ liên quan. Chẳng hạn, cung cấp cho bạn những dịch vụ hoặc công cụ tương tự mà bạn có thể quan tâm. Mời ngài tham gia vào việc điều tra các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các kịch bản liên quan khác có thể yêu cầu sử dụng bóc tách thu thập được, nếu kịch bản sử dụng không hợp lý với cảnh ban đầu, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin.

5. Công khai thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn vì những lý do sau: tuân thủ các quy định liên quan như luật và quy định hiện hành. Tuân thủ các quy định của quyết định của toà án, phán quyết hoặc các thủ tục tố tụng pháp lý khác. Thực hiện với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan khác. Chúng ta có lý do để đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan như pháp luật và các quy định. Để thực hiện các thỏa thuận dịch vụ có liên quan hoặc tuyên bố bảo mật này, duy trì lợi ích xã hội của công chúng, xử lý khiếu nại/tranh chấp, bảo vệ khách hàng của chúng ta, công ty liên quan của chúng ta hoặc của chúng ta công ty khác, người sử dụng khác hoặc nhân viên khác, các mục đích cần thiết. Thông qua ủy quyền hợp pháp của anh. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin của ông vì những lý do trên, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho ông biết về việc tuân thủ các luật và quy định liên quan và tuyên bố này.

6. Lưu trữ thông tin

Thông tin thu thập Lumiproxy liên quan đến thông tin của bạn inLumiproxy nằm ở Trung Quốc đại lục.

Thông thường, chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn trong thời gian phục vụ, và thời gian lưu giữ không vượt quá thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích sử dụng liên quan. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, và chỉ trong những trường hợp sau, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn để giữ thông tin của bạn hoặc một phần thông tin của bạn: tuân thủ các quy định liên quan như pháp luật và các quy định áp dụng. Tuân thủ các yêu cầu của quyết định của tòa án, phán quyết hoặc các thủ tục tố tụng pháp lý khác. Thực hiện với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan khác. Chúng ta có lý do để đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan như pháp luật và các quy định. Để thực hiện các thỏa thuận dịch vụ có liên quan hoặc tuyên bố bảo mật này, duy trì lợi ích xã hội của công chúng, xử lý khiếu nại/tranh chấp, bảo vệ khách hàng của chúng ta, công ty liên quan của chúng ta hoặc của chúng ta công ty khác, người sử dụng khác hoặc nhân viên khác, các mục đích cần thiết.

7. Bảo mật thông tin

7.1 chúng ta cố gắng bảo đảm an ninh thông tin, ngăn chặn tổn thất thông tin, sử dụng không đúng cách, đọc hoặc công bố trái phép. Chúng ta sử dụng nhiều kĩ thuật an toàn để bảo vệ thông tin. Ví dụ, chúng tôi sẽ ngăn chặn việc tiết lộ thông tin, thiệt hại và tổn thất thông qua việc backup đa máy chủ, và mã hoá mật khẩu. Chúng ta thiết lập các hệ thống quản lý chặt chẽ và các quy trình để đảm bảo an ninh thông tin. Ví dụ, chúng ta hạn chế nghiêm ngặt phạm vi nhân viên tiếp cận thông tin và yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ bí mật. Chúng tôi chú ý đến việc tuân thủ an ninh thông tin và bảo vệ đầy đủ an ninh thông tin của bạn với các giải pháp tiên tiến trong ngành. Tuy nhiên, xin hãy hiểu rằng do hạn chế của công nghệ và các phương tiện độc hại khác nhau có thể tồn tại, trong môi trường Internet, ngay cả khi các biện pháp bảo mật có thể được tăng cường, thì không thể đảm bảo 100% thông tin. Bạn cần phải hiểu rằng bạn có thể truy cập dịch vụ của chúng ta và mạng truyền thông, mà có thể có vấn đề do các yếu tố được kiểm soát của chúng ta. Nếu có sự cố an toàn như tiết lộ thông tin cá nhân, chúng ta sẽ bắt đầu một kế hoạch khẩn cấp, ngăn chặn sự cố an ninh, và báo cáo kịp thời, theo các quy định liên quan của sự cố an ninh mạng quốc gia, và thông báo cho bạn dưới dạng gửi email, thông báo đẩy, thông báo,... Và cho bạn lời khuyên an toàn.

7.2 để đảm bảo an ninh thông tin của bạn, chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn có thể tăng cường nhận thức tự bảo vệ của mình. Chúng tôi chỉ đưa đến phạm vi rò rỉ thông tin cá nhân của bạn trong Lumiproxy, vì vậy hãy giữ thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn, và tránh tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Tài khoản Lumiproxy có bảo vệ an ninh, nhưng bạn cũng cần bảo vệ đúng cách thông tin cá nhân của bạn trừ khi bạn đánh giá điều bạn nghĩ là cần thiết, bạn sẽ không cung cấp thông tin cá nhân như mật khẩu tài khoản của bạn cho bất kỳ người thứ ba nào.

8. Quyền truy cập và điều khiển

8.1 nếu bạn thấy chúng tôi vi phạm các quy định của luật và quy định hoặc tập hợp của cả hai bên, sử dụng thông tin của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xoá. Nếu anh thấy chúng tôi thu thập thông tin, thông tin của anh đã được lưu trữ, và anh không thể sửa được, anh có thể yêu cầu chúng tôi sửa nó.

8.2 khi truy cập, sửa đổi và xoá thông tin liên quan, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác thực để đảm bảo bảo mật tài khoản. Xin hãy hiểu rằng do hạn chế về kỹ thuật, một số yêu cầu có thể không được trả lời dựa trên pháp luật và quy định.

8.3 dựa trên các yêu cầu của pháp luật và quy định, đảm bảo an ninh thông tin, vv, một số thông tin có thể không được tiếp cận, sửa đổi và xoá.

8.4 Bạn có thể chọn rút lại sự đồng ý của một số chức năng hoặc dịch vụ không cơ bản nào đó vào thông tin của bạn, và chọn tài khoản proxy Lumiproxy bằng cách liên lạc dịch vụ khách hàng.

8.5 nếu bạn nhận ra các câu hỏi về các quyền trên, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo các thông tin liên quan trong 'Ten, liên lạc với chúng tôi'.

9. Thay đổi

Chúng ta có thể sửa đổi kịp thời các điều khoản của tuyên bố riêng tư này, vốn là một phần của tuyên bố riêng tư này. Nếu bạn có thể tạo ra những quy tắc quan trọng rằng bạn đã giảm hoặc mở rộng trong câu lệnh bảo mật này, việc sử dụng thông tin bị thay đổi, chúng ta sẽ vượt qua một dấu ấn vị trí đáng kể hoặc nếu không thao tác hoặc thao tác khác hoặc nếu không thì thao tác hoặc thao tác khác hoặc nếu không thì thao tác hoặc thao tác khác hoặc thay đổi cách khác hoặc gửi email của bạn hoặc thông tin khác trước khi sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp này, nếu anh tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, anh đồng ý hạn chế của tuyên bố riêng tư này đang được sửa đổi.

Công ty: Qianrui Network Technology Co., LTD.
Vị trí: FLAT 2304, 23 / F HO KING, Trung tâm thương mại, 2-16 FAYUEN STREET, MONG KOK KOWLOON, Hồng Kông

telegram telegram telegram